Bilder och filmer

I menyn till vänster visas ett urval av både nya och gamla fotografier och filmer med Uppsala University Jazz Orchestra.

 

Upcoming concerts

Saturday 4 November
Saturday Jazz Live: ”Oh, When the Saints”
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, 15.00-16.00
Admission: 100 SEK at the door. Limited seating. 

Saturday 18 November
Saturday Jazz Live
The Ulf Johansson Werre Trio together with Harry Allen from New York will perform Saturday Jazz Music.
Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, Changed time! 14.00-15.00
Admission: 100 SEK at the door. Limited seating. 

Friday 24 november
Autumn in New York
Uppsala University Jazz Orchestra have the pleasure to welcome the magnificent New York saxophonist Harry Allen as a guest performer.
Missionskyrkan, 19.00

Admission: 190 SEK (ord), 160 SEK (UNT+), 50 SEK (stud). Tickets via Ticketmaster and UNT City, Kungsg. 53.  

Thursday 14 december
Swinging Christmas
Uppsala University Jazz Orchestra under the leadership of Ulf Johansson Were will perform their traditional Christmas concert.
Missionskyrkan, 19.00

Admission: 190 SEK (ord), 160 SEK (UNT+), 50 SEK (stud). Tickets via Ticketmaster and UNT City, Kungsg. 53.