Musicums historia

Musicum är en musikinstitution vid Uppsala universitet som ligger på Kyrkogårdsgatan 4 i Uppsala.

Bostad åt director musices

Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets symfoniorkester, har beledsagat universitetets högtider med musik ändå sedan år 1627. Även om Akademiska kapellet under en lång tid fungerade som Uppsala stads symfoniorkester har medverkan vid de akademiska högtidligheterna alltid varit orkesterns huvudfunktion. Idag är orkesterns uppdrag även att arrangera fristående konserter för Uppsalaborna. Något som resulterat i att kapellet ofta samarbetar med idag levande tonsättare för uruppföranden m.m. 

Flera framstående musiker har dirigerat orkestern, bland annat Hugo Alfvén (1872–1960) och Lars-Erik Larsson (1908–1986). Som dirigent och konstnärlig ledare för orkestern har man vid Uppsala universitet benämningen director musices.

En av dessa, Jacob Axel Josephsson (director musices 1849–1880), hade en brorson, Hjalmar Salomon Josephson, som 1918 donerade 75 tusen kronor för att göra det möjligt att låta uppföra ”en lämplig bostad för Director Musices jemte dertill hörande Kapellsal”. 1930 stod byggnaden Musicum klar efter arkitekten Victor Holmgrens ritningar och med J.B. Olsson som byggmästare.

Kapellsalen, Akademiska kapellets repetitionslokal, samt den ursprungliga vaktmästarbostaden, där Akademiska kapellets intendent och informatör f.n. har sina arbetsplatser, togs omgående i bruk. Så småningom kom Hugo Alfvén, vilken alltsedan 1910 huserat i Linnéanum (Carl von Linnés forna professorsbostad), att bli den första director musices att låta sig installeras i den nu nyinrättade, sällsynt vackra och högst representativa tjänstebostaden en trappa upp.

Ända fram till Carl Rune Larssons tid (1923–1989) bodde director musices på Musicum. Stefan Karpe, director musices (2000–) har fortfarande idag en mindre lägenhet på Musicum att bo i om han så önskar. Han har dock valt annat boende och upplåter därför lokalerna som övningsrum till orkesterns musiker.

Idag

Idag fylls alltså huset av musik och utgör en bas för Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala University Jazz Orchestra och Uppsala Akademiska Kammarkör. Personalen som arbetar på Musicum är Stefan Karpe, director musices och dirigent för kapellet, Ulf Johansson Werre, konstnärlig ledare för UUJO, samt administrativ personal som sköter marknadsföring och produktion av konserterna och evenemangen som arrangeras. 

Huset sköts av Uppsala Akademiförvaltning och är K-märkt.