Bli medlem i storbandet UUJO du med!

UUJO består av c:a 20 musiker. Vi är ett fullt storband med sånggrupp och spelar såväl klassisk storbandsswing som nya kompositioner. 

Medlemskap i UUJO kan fås vid vakans och efter provspelning.

Är du intresserad, kontakta Ulf Johansson Werre via mail: ulf.johansson.werre@musik.uu.se eller telefon 073-508 68 83.

 

 
Foto:Lise-Lott Wesslund