Ulf Johansson Werre

Ulf är född i Lövånger, Västerbotten, 1956. Son till skoldirektören Rolf Johansson och specialläraren Ingrid Johansson född Lundberg. UJW kom till Uppsala 1963 och medverkade som 7-åring i diverse popgrupper där han spelade trummor och gitarr. Han upptäckte jazzen vid tio års ålder och övergick till piano som huvudinstrument. Började spela trombone vid femton års ålder och blev genast engagerad i olika Uppsalabaserade storband, under ledning av bl.a. Magnus Eriksson och Åke Strandberg.

Medicin och musik i unga år

 • Ulf gick högstadium på Eriksbergsskolan och gymnasium på Lundellska Läroverket där han fick en rad utmärkelser bl.a. för skolans bäste elev samt skolans musikstipendium. UJW har senare instiftat ett musikstipendium, förvaltat av Nordea, för begåvade elever på Lundellska Läroverket.
 • Representant för Sverige på Föreningen Nordens ungdomskonferens på slottet Hindsgavl i Danmark.
 • Ulf blev som gymnasist medlem i Norrlands Nations showorkester Phontrattarne och sjöng i kören Pigor & Drängar tillsammans med bl.a. Håkan och Stefan Parkman.
 • Musiklärare under en termin på Tiunda- och Sverkerskolan.
 • Medicinarlinjen vid Uppsala universitet 1974-76 där han även bedrev forskning i medicinsk kemi under Prof. Torvard Laurent. Var under studietiden medlem i sex orkestrar och tre körer (Pigor & Drängar, Uppsala Domkyrkas Gosskör samt Orphei Drängar).
 • UJW hade 1975 kontakt med Prof. Jan Westman om att börja forska på centrala nervsystemet men sökte och antogs som en av fyra till Kungliga Musikhögskolans första utbildning för jazzmusiker för vilken Ulf numera är alumni. Utbildningen var först en ettårig pedagogisk påbyggnadskurs för etablerade jazzmusiker.

Ulf fick Sverige-Amerikastiftelsens musikstipendium och studerade vid University of Pittsburgh 1978-80 under Prof. Nathan Davis. Ulf medverkade som pianist i Davis´ kvartett där även legendariska trumslagarna Joe Harris och Kenny Clarke ingick. Ulf ledde en egen trio/kvartett på Pittsburghs välrenommerade jazzklubb ”The Encore” och var ordförande i University of Pittsburgh Big Band och medverkade till en kulturutbytesresa till Trinidad och Tobago.

Under tiden hade jazzpedagogutbildningen vid Musikhögskolan blivit tvåårig så andra året genomfördes och examen togs 1981 varefter han fick en timlärartjänst vid Musikhögskolan i Örebro. Två år senare fick Ulf en av två utlysta tjänster som lektor i ensemblespel vid Musikhögskolan i Stockholm.

Ulf hade 1980 blivit fast trombonesolist i Gugge Hedrenius Big Blues Band som under åren 1980- 86 hade en glansperiod med regelbundna spelningar på Bal Palais, Strömsborg samt turnéer och festivaler. Ulf samarbetade under denna period med bl.a. Mel Lewis, Hank Crawford, Jesper Thilo, Hacke Björksten, Rolf Ericson, Bosse Broberg, Willie Cook, Claes Janson, Bernt Rosengren och ingick i Arne Domnérus´olika grupper, Radiojazzgruppen och Swedish Swing Quartet med Ove Lind, Lars Erstrand och Egil Johansen.

Ulf har sedan 1986 lett egna grupper, storband och varit flitigt engagerad som solist med nationella och internationella orkestrar samt vid festivaler världen över. Vid sidan om sin egen artistbana har Ulf alltid intresserat sig för pedagogisk verksamhet och har bl.a. varit lektor vid Musikhögskolan och lett kurser vid Uppsala Universitet före det nuvarande ledarskapet för universitetets storbandsverksamhet.

Ulf anses tillhöra världseliten på sina båda instrument piano och trombone.

Axplock från utmärkelser:

 • Ulf erhöll 2004 SKAP.s (Svenska Kompositörer Av Populärmusik) kompositionsstipendium samt Uppsala Kommun Kulturnämnds Stora Arbetsstipendium.
 • 2005 av Länsstyrelsen i Uppsala utnämnd till jämställdhetsambassadör
 • 2006 tilldelades Ulf Musikens Hus Vänners Hedersstipendium för multikulturellt arbete samt verksamheten med Uppsala University Jazz Orchestra
 • 2009 Torgny Segerstedts Kulturpris vid Orphei Drängars vårkonsert.
 • 2010 blev Ulf inviterad som solist till Taipei Philharmonic Orchestra i Taiwan där bl.a. Ulfs beställningsverk till Linnéjubiléet ”Dalaresan” för första gången uppfördes med full symfoniorkester.
 • Han tilldelades i november 2010 Uppsala Kommuns Hedersmedalj ”för att han som begåvad jazzmusiker, orkesterledare, kompositör och pedagog har berikat Uppsalas musikliv både nationellt och internationellt”.